Lehrpersonen und FächerzuweisungenIm Schuljahr 2021/2022 unterrichten in der Grundschule Nals 15 Lehrpersonen 116 Schüler/innen in 7 Klassen.* = Klassenlehrerin
Lehrperson
Fach
Klassen
Cacciatori Barbara
Italienisch
2./3./4./5A
Caprioli Raffaella
Italienisch
1A/1B/5B
Dorfmann Claudia
Mat/KuTe
Mat
1A
1B
Horrer Birgit
Deu/GGN
4.
Innerhofer Petra
Deu/GGN/KuTe/Mus/BuS
3.*
Kuen Maria Magdalena
Mat/BuS
Integration
2.
5B
Mahlknecht Alexandra
Mat
Mat/GGN
3.
5B*
Oberhammer Evelyn
Mat/GGN/Mus
5A
Obertimpfler Anna
Mat/KuTe/Mus/BuS
Englisch
4.*
4./5A/5B
Pichler Teresa
Deu/KuTe/BuS
Deu/KuTe/Mus
5A*
5B
Pintus Ivan
Integration
3.
Psenner Verena
Deu/GGN/KuTe/BuS
1B*
Telfser Katarzyna
Religion
1A/1B/2./3./4./5A/5B
Unterholzner Veronika
Deu/GGN/Mus
Mus
1A*
1B
Zoeschg Lisa
BuS
Deu/GGN/KuTe/Mus
1A
2.*