Lehrpersonen und FächerzuweisungenIm Schuljahr 2021/2022 unterrichten in der Grundschule Terlan 19 Lehrpersonen 132 Schüler/innen in 10 Klassen.* = Klassenlehrerin
Lehrperson
Fach
Klassen
Brunato Samira
Mat/Mus/BUS
1.
Busetti Margit
Englisch
4A/4B/5A/5B/5C
Consoli Caterina
Mat/Mus
Mat/GGN/Mus/BuS
2B
3A*
Eder Kathrin
Deu/GGN
Deu/GGN
2A*
4B
Gasser Monika
Integration
4A/4B
Goegele Maria
Deu/GGN/KuTe
Mat
Mus
3B*
4A
5A
Gross Katharina
Deu/GGN/KuTe
Mus/BuS
1.*
2A
Knottner Karin
Deu/KuTe
Deu/GGN/BuS
3A
5C*
Matscher Manuela
Integration
2B/5C
Mayr Magdalena
Mat/KuTe/Mus/BuS
Mat/Mus/BuS
4B*
5B
Messner Sarah
Deu/GGN/KuTe/BuS
Mus/BuS
2B*
4A
Nardon Cristina
Italienisch
1./2A/2B/3A/3B
Odorizzi Sara
Mat/GGN/BuS
Mat/KuTe/Mus
5A*
5C
Peer Lisa
Deu/KuTe
Deu/GGN/KuTe
5A
5B*
Pixner Marlies
Religion
1./2A/2B/3A/3B/4A/4B/5A/5B/5C
Quatraro Daniela
Italienisch
4A/4B/5A/5B
Stremair Petra
Mat/KuTe
Deu/GGN/KuTe
2A
4A*
Toniolatti Elisa
Italienisch
5C
Windegger Lena
Mat/Mus/BUS
3B