Lehrpersonen und FächerzuweisungenIm Schuljahr 2020/2021 unterrichten in der Grundschule Nals 16 Lehrpersonen 108 Schüler/innen in 7 Klassen.* = Klassenlehrerin
Lehrperson
Fach
Klassen
Cacciatori Barbara
Italienisch
1./2A/2B/3./5.
Caprioli Raffaella
Italienisch
4B
Dorfmann Claudia
Mat/KuTe/BuS
5.
Eisenkeil Nadia
Mat/BuS
1.
Gasser Monika
Integration
4A
Innerhofer Maria Magdalena
Religion
1./2A/2B/3./4A/4B/5.
Innerhofer Petra
Deu/GGN
Deu/GGN/KuTe
2A*
2B*
Kuen Maria Magdalena
Mat/KuTe/BuS
Integration
3.
4B
Lika Lutfi
Italienisch
4A
Mahlknecht Alexandra
KuTe/BuS
Mat/GGN
2A
4B*
Oberhammer Evelyn
Mat/GGN/BuS
4A*
Obertimpfler Anna
Deu/GGN/Mus
Englisch
3.*
4A/4B/5.
Steiner Margit
Deu/KuTe/Mus
Deu/KuTe/Mus
4A*
4B*
Unterholzner Sophia
Mat/Mus
Mat/Mus
2A*
2B*
Unterholzner Veronika
Deu/GGN/Mus
5.*
Zöschg Lisa
Deu/GGN/Mus
BuS
1.*
2B